Over Ons

Vereniging Selectief Mutisme

Is een vereniging zonder winstuitkering. Onze doelstellingen zijn:

  • Selectief mutisme bekendmaken bij personen die hiermee te maken hebben zoals leerkrachten, scholen, CLB’s, therapeuten, gezondheidswerkers, jeugdwerkers, …
  • Informatie geven aan ouders met kinderen en jongeren met selectief mutisme, of waarvan de ouders dat vermoeden.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

De Vereniging Selectief Mutisme is een vrijwilligersorganisatie en wordt aangestuurd door ouders en hulpverleners.

De werkgroep komt maandelijks samen.
De vrijwillige leden zijn: Annick De Pauw (ouder), Goedele Vandewalle (psycholoog), Ingrid Tiggelovend (sociaal wetenschapper), Jessie Allemeersch (ouder), Katrien Stinders (logopedist), Mia De Witte (grootouder), Steven Deroy (ouder) en Sam Biesemans (ouder).

Lees verder
Studiedag

Wat we doen

De Vereniging organiseert studie- en ontmoetingsdagen voor ouders en professsionals uit sectoren die relevant zijn voor het kind en de jongere. We geven informatie en advies, geven publicaties uit en sturen de website en enkele Facebooken aan. In 2019 zijn we gestart met de organisatie van een Zomerkamp.

Lees verder
Sam Biesemans

Historie

Ouder Sam Biesemans nam in 2011 contact op met het Departement Onderwijs om selectief mutisme meer bekend te maken en organiseerde een ontmoetingsdag. Ouders en hulpverleners kwamen zo voor de allereerste keer in contact met elkaar. Het netwerk ‘Selectief mutisme Vlaanderen’ werd in 2012 opgericht door ouders van kinderen met selectief mutisme en therapeuten met ervaring.

Lees verder