Vereniging Selectief Mutisme

Vereniging Selectief Mutisme

Is een vereniging zonder winstuitkering. Onze doelstellingen zijn:

  • Selectief mutisme bekendmaken bij personen die hiermee te maken hebben zoals leerkrachten, scholen, CLB’s, therapeuten, gezondheidswerkers, jeugdwerkers, monitoren, …
  • Informatie geven aan ouders met kinderen en jongeren met selectief mutisme, of waarvan de ouders dat vermoeden.
  • De solidariteit tussen ouders bevorderen, bijvoorbeeld door het uitwisselen van ervaringen en het organiseren van ontmoetingen.
  • De kennis van therapieën over selectief mutisme bevorderen, onder meer door internationale contacten, het uitwisselen van informatie en samenwerking en door het stimuleren van onderzoek.
  • Een onderwijsbeleid stimuleren dat rekening houdt met de problemen van kinderen en jongeren met selectief mutisme en dat openstaat voor een samenwerking tussen leerkrachten, therapeuten en ouders.

We geloven in een samenleving waar elk kind welkom is en zich gewoon thuis kan voelen.