Gepaste hulp vinden

Gepaste hulp vinden


Als ouder ben jij de belangrijkste persoon en steunpilaar voor je kind. Daarnaast hebben veel kinderen en jongeren nood aan (tijdelijke) externe hulp en ondersteuning, ook buiten de school. Het is niet altijd makkelijk om een adres te vinden voor een kinderpsychiatrisch- en psychologisch onderzoek of voor een geschikte therapeut. Wij proberen je op weg te helpen…

Op onderzoek

Maak je je zorgen om je kind? Geeft de school aan dat je kind anders reageert dan doorsnee? Dan kan je contact opnemen met een onderzoeks- en diagnosecentrum. Het diagnostisch onderzoek gebeurt bij voorkeur door een multidisciplinair team met kinderpsychiater en psycholoog. Als je contact opneemt met een centrum, vraag steeds hoelang de wachtlijst is, wat de prijs is en hoe ze denken een kind te onderzoeken dat niet praat. Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Referentiecentra Autisme en de Polykliniek Kinder- en Jeugdpsychiatrie zijn gesubsidieerde instellingen en daardoor is het onderzoek meer betaalbaar. Check ook altijd na bij je mutualiteit om je een deel van de onkosten kan terugvorderen.

Logopedisten-stottertherapeuten

Logopedisten die zich na de basisopleiding specialiseerden in stottertherapie kregen heel wat kennis mee over cognitieve gedragstherapie en begeleiding van ouders. Sommigen van hen deden ervaring op in het werken met kinderen en volwassenen met spreekangst en selectief mutisme.

Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten kan je aanmelden als patiënt. Met de functie ‘Zoek een logopedist’ kan je logopedisten vinden die zich specialiseerden in stotteren, in een straal van 10 tot 40 km rond je woonplaats. Dus, tik je woonplaats in en als specialisatie stottertherapeut. Dan krijg je een lijst van therapeuten in je regio die je kan contacteren. Vraag steeds naar wachttijd, prijs en de inhoud van de therapie. Klik hier voor de website.

Cognitieve gedragstherapeuten

Op de website van de Vlaamse Vereniging van Gedragstherapeuten vind je onder ‘zoek een therapeut’ een lijst van alle erkende gedragstherapeuten en hun specialisaties. Gedragstherapie geeft de beste resultaten. Heel wat hulpverleners hebben onvoldoende kennis van de behandeling van selectief mutisme. De VVGT kan de Vereniging Selectief Mutisme niet informeren welke cognitieve therapeuten vertrouwd zijn met selectief mutisme.

Bevraag de gecontacteerde therapeut of hij/zij voldoende is opgeleid voor kinderen en jongeren, ervaring heeft met de behandeling van angststoornissen via cognitieve gedragstherapie.

Dit geldt ook als je een psycholoog contacteert via de Belgische Federatie van Psychologen.

Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg biedt hulpverlening aan mensen met psychische problemen. In een CGG zijn er meestal aparte teams voor volwassenen, kinderen en jongeren.

Elk kinder-en jeugdteam bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, psychologen en maatschappelijk werkers. De meeste medewerkers hebben naast hun basisopleiding ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd. In een CGG wordt elke aanvraag op een teamvergadering besproken en wordt in overleg de meest haalbare aanpak voorgesteld.

Een CGG biedt twee soorten hulpverlening:

  • medisch-psychiatrisch: een psychiater stelt een diagnose en schrijft (indien aangewezen) medicatie voor
  • psychotherapeutisch: psychologen gaan een reeks gesprekken aan met de cliënt. De cliënt kan zo een aantal emoties of ervaringen beter verwerken.

Veelal hebben deze centra ervaring met selectief mutisme. Ofwel kan je als ouder of kind bij een centrum terecht ofwel kunnen zij jou doorverwijzen naar een gedragstherapeut of kinderpsychiater in jouw regio. Een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker in een CGG kost 11 euro of 4 euro (verminderde bijdrage); bij de kinder- en jeugdpsychiater betaal je het vastgestelde remgeld.

Adressen van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg vind je bij Zorg en Gezondheid.

Adressen? 

Vind je al ouder, hulpverlener of leerkracht geen adres of contactpersoon voor onderzoek en behandeling? Neem dan contact op met onze Vereniging: contact@selectiefmutisme.be

Ben je cognitieve gedragstherapeut of logopedist-stottertherapeut, vul dan dit formulier in en dan nemen we jouw aanbod op in onze adressenlijst.
Klik hier om je gegevens in te vullen.

Heb jij positieve ervaringen met een therapeut en wil deze therapeut zijn gegevens meedelen, mail ons dan zijn of haar contactgegevens.