Is het een vorm van autisme?

Is het autisme

 

Soms is het moeilijk om autisme en selectief mutisme van elkaar te onderscheiden. Tal van ouders krijgen door hun omgeving te horen dat hun kind autisme heeft. Vaak vertonen de kinderen teruggetrokken gedrag, maar is het dan wel autisme?

Het officiële classificatiesysteem DSM

Het officiële classificatiesysteem ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) wordt in tal van landen gebruikt om psychische aandoeningen te classificeren. In dit handboek staan criteria beschreven voor psychiatrische aandoeningen.
De definitie van selectief mutisme volgens de DSM is de definitie die wij ook gebruiken in het artikel ‘Wat is selectief mutisme?’.

De classificaties autisme en selectief mutisme kunnen volgens dit handboek niet samen als hoofddiagnose gegeven worden. Bij kinderen met autisme wordt zwijgen in sociale situaties gezien als een kenmerk van de sociale communicatieproblemen die bij autisme horen. Selectief mutisme is dan als het ware een onderdeel van autisme.

Als er een autismediagnose wordt gesteld, dan moet eerst de behandeling voor autisme volgen zoals psycho-educatie aan ouders, kinderen, jongeren en leerkrachten, alsook aanpassingen voor het kind en de jongere thuis en op school.

Het onderscheid tussen autisme en selectief mutisme

Het kan moeilijk zijn om autisme en selectief mutisme van elkaar te onderscheiden. Kinderen met selectief mutisme vertonen in situaties buitenshuis vaak gedrag dat lijkt op autisme: weinig oogcontact, een vlakke gezichtsuitdrukking, een starre motoriek, afwerend en teruggetrokken. Maar thuis is hun gedrag helemaal anders.

Toch komt het voor dat kinderen met een autismespectrum-stoornis thuis goed kunnen praten, maar buitenshuis zeer angstig zijn en het niet of nauwelijks doen. Een gedragstherapeutische behandeling voor hun praatangst kan deze kinderen helpen. Het programma en de doelen van deze therapie moeten dan aangepast worden.

Soms wordt de diagnose van autisme ten onrechte gesteld en verandert het gedrag van het kind pas als het minder angstig wordt. De juiste diagnose kan pas gesteld worden als de angstklachten van het kind zijn behandeld.

Meer lezen over autisme?

Selectief mutisme of autisme, verschillen en universele oplossingen, van Eustache Sollman, gepubliceerd in magazine Autisme Centraal, jrg 38, nr 6.

Zie ook het verslag van de studiedag in Antwerpen, 2015.

www.participatie-autisme.be en www.autismevlaanderen.be .

Bron: www.spreektvoorzich.nl, Highlights of Changes from DSM-IV-TR to DMS, uit American Psychiatric Publishing, 2013 april, DSM-5 Classification, uit 'American Psychiatric Publishing, 2013 april.