Een leerling in de klas die erg stil is?

Een leerling in de klas die erg stil is?

Een stil kindIs een leerling in je klas erg stil en verlegen? Durft hij of zij weinig zeggen in de klas of op de speelplaats? Doet de leerling niet mee met de activiteiten? Misschien kunnen deze tips helpen…

De communicatie ondersteunen

Het is niet erg als het kind nog niets durft te zeggen tegen anderen. Stimuleer het kind om dan op een andere manier te communiceren zoals zwaaien, knikken of aanwijzen.

  • Zoek een rustig moment om met het kind te praten, bijvoorbeeld als alle andere kinderen de klas uit zijn.
  • Vraag het kind in overleg met de ouders iets van thuis mee te brengen om te laten zien. Kies een rustig moment uit en stel er wat vragen over. Als het kind nog niet durft te antwoorden, stel dan gesloten vragen zodat het enkel ja of nee moet knikken.
  • Geef het kind een opdrachtje om samen met een vriendje of vriendinnetje te doen. Wijs ze een rustige plek toe en loop af en toe eens langs. Zeg iets positiefs over wat ze doen, maar stel nog geen vragen. Loop er later nog eens langs. Als het kind met het vriendje durft praten, kan je eventueel ook een vraag stellen.
  • Laat tijdens een gesprek geen lange stiltes hangen. De spanning wordt dan te groot. Geef het kind kans om iets te zeggen, maar vul de stiltes zelf op.
  • Beloon iedere poging om te communiceren -verbaal of niet-verbaal- met een compliment, aandacht of met een stickertje.
  • Gebruik humor om het kind spontaan iets te laten zeggen. Daag het kind uit om bijvoorbeeld te zeggen dat iets niet klopt en kijk hoe het reageert.

Goed voorbereiden en veiligheid bieden

Bereid nieuwe situaties goed voor en leg stap per stap uit wat er gaat gebeuren. Laat het kind niet als eerste iets doen, maar laat het eerst kijken naar andere kinderen.

Stel geen eisen waaraan het kind niet aan kan voldoen. Zoek naar alternatieven. Durft het bijvoorbeeld niet dansen, laat het kind dan een mooie tekening maken over dansen.

De reactie van klasgenootjes

Het gedrag van een verlegen kind valt natuurlijk op en andere kinderen zullen er vragen over stellen. Leg het uit als iets gewoons: het ene kind durft niet zwemmen, het andere kind is bang van spinnen en sommige kinderen durven niet goed praten. Leg ook uit dat wat je nu niet durft, dat je dat na een tijdje misschien wel durft. Probeer te voorkomen dat andere kinderen al te veel gaan helpen of moederen.

Laat ook zien waar het kind goed in is. Complimenteer elke zelfstandigheid en gebruik de momenten dat het kind jou of een ander kind met iets kan helpen.

Duurt de periode van zwijgen te lang, of maak je je zorgen? Deel je bekommernissen met je collega’s en de ouders.